Befolkningsveksten i Oslo har ikke vært lavere på 15 år

De siste ti årene har folketallet i hovedstaden økt med mer enn 110 000 innbyggere, men nå ser den bratte veksten ut til å avta. Folketilveksten i fjor var 1 659 personer lavere enn året før og for første gang på lenge under 1 prosent.

Oslo kommune legger til grunn at hovedstaden vil vokse med 80 000 innbyggere de neste 22 årene. I fjor høst anslo kommunen at Oslo ville ha 854 000 innbyggere i 2040. Men året før var anslaget 890 000.

Det er fødselsoverskuddet som bidrar mest til den forventede veksten. Det har de siste årene ligget på rundt 6 000, og anslaget i kommunens befolkningsframskriving baserer seg på at fødselsoverskuddet vil vokse til 7 500 i årene som kommer.

Nettoinnflyttingen til Oslo har falt jevnt og trutt fra 8 300 i 2008 til 2 400 i 2016, som er siste tilgjengelige år i Oslo kommunes statistikkbank ,

(NTB)

Share Button

Legg igjen en kommentar