Hvordan være tolerant overfor andre

tolerant
15. mars 2016

Noen ganger finner du deg selv i en situasjon hvor du finner det vanskelig å tolerere andres handlinger eller ord. Prøv å forstå hvor hver person kommer fra, og unngå å gjøre det til en personlig kamp. Du kan prøve å utvikle et mer tolerant syn ved å lære om forskjellige mennesker, utvikle tillit til deg selv, og kommer til å sette pris på forskjellen.

Read More >>

Hva er hms arbeid

hva er hms arbeid
7. april 2015

Forkortelse for helse, miljø og sikkerhet og er et helhetlig begrep for alle forhold i bedriften som omfattes av virkeområdet for HMS-forskriften. Ofte benyttet ensbetydende med arbeidsmiljø, men omfatter også bl.a. brannsikkerhet og ytre miljø.

Read More >>

Kjøpe bolig uten megler

Kjøpe bolig uten megler
15. mars 2015

Kjøpe en eiendom uten en mellommann. Hver fjær er pruting populært i Norge. Ansatte ønsker mer lønn og bedre betingelser. På den annen side er det arbeidsgivere som trenger å sikre at virksomheten fordeler opprettholdes.

Read More >>

Boliglån uten egenkapital 2015

boliglonuten
6. mars 2015

Nedgangen i verdien av boliglån og eiendomsprisene de siste månedene er et klart signal til å advare mot den mest fantastiske tydelig forverring av situasjonen i byggebransjen. Din kredittilsynsloven kommisjonen har gjort en anbefaling presenterer S. Det forutsetter en gradvis økning i minstekravet nedbetaling for kjøp av leiligheter. Det er opp til overgangen, kan du alltid til å tenke – men vi hørte fra eksperter og finansielle mellommenn. Boliglån uten…

Read More >>

Tollerne ADVARER – DYR uten gyldig bøker vaksinasjoner er på grensen bedøvet

dyr grensen
1. mars 2015

Tollerne ADVARER – DYR uten gyldig bøker vaksinasjoner er på grensen bedøvet 26/02/2015. Tollerne har advart – dyr uten gyldig vaksinasjons hefter vil bli satt til å sove på grensen Veterinær med byen grensen i Finnmark har sove en natt før fem hunder. Eieren hadde ikke de relevante dokumenter og nektet å gjenopprette utlandet for å fullføre dem. Natt til 23. 24. februar til veterinæren Leon Cantas fra Lakselv kalt…

Read More >>

Slutt på ekstra barn i bil og på moped

2personmoped
28. februar 2015

Fra 1. august er det ikke lenger tillatt å ha med et ekstra barn under 15 år i baksetet i bil eller under 10 år bakpå moped. [24.07.2013] Ekstrapassasjer i baksetet I dag kan man i enkelte biler med stort baksete og uten krav til bilbelte ha med ett ekstra barn under 15 år i tillegg til det antallet passasjerer bilen er registrert for. Hovedsakelig gjelder dette eldre veteranbiler.

Read More >>

Motorsykkel og moped Forsikring

mopedforsikring
28. februar 2015

Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Read More >>