– Det er ingen krise i landet. Velgerne vil ikke forstå at vi feller Erna

Etter et lengre USA-opphold er KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan tilbake i hjemlandet og i midt den opphetete kampen om KrFs veivalg.

Ved hjemkomst sa Grøvan at han ble tatt på senga av Knut Arild Hareides råd om å gå til venstre. Han mobiliserer nå hardt mot at KrF går den veien. Han vil at partiet skal velge en tredje vei, dvs. å forbli et opposisjonsparti i Stortinget som i dag.

Hagens voldsomme oppgjør med KrF-lederen: Kaller Hareide sosialist som sprer hatretorikk

I går kom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg tungt på banen. Nå handler det om hvem som skal styre landet, understreket hun i et intervju med Dagens Næringsliv. Hun anklaget statsministeren KrF-leder Knut Arild Hareide for å skade tilliten til det politiske systemet. Hun slo fast at Hareide pekte på henne som statsminister i valgkampen, og ikke på Jonas Gahr Støre.

Grøvan som ikke vil inn i noen Sp/Ap-regjering som er avhengig av SV, har en viss forståelse for at Solberg kaster seg inn i debatten.

– Jeg har forståelse for at hun vil få fram intensjonene i det samarbeidet som har vært i fem år, og at hun har behov for å sette det inn i en større sammenheng. Det handler jo selvfølgelig oså om hennes og Høyres mulighet til å fortsette i regjeringsposisjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vil ha ro om vår prosess

Kjell Ingolf Ropstad: - Erna er et veldig godt kort

Samtidig er jeg opptatt av at vi ikke får innspill som kan oppfattes som inngripen i vår prosess. Det er viktig at vi nå får mest mulig ro rundt våre egen prosess. Og hvis det blir oppfattet slik at hun ønsker å gripe inn for sterkt, utover å forsvare det som har vå kan det virke mot sin hensikt, sier Grøvan til Dagbladet.

Han er nå opptatt av «en tredje vei», dvs at KrF forblir opposisjonsparti perioden ut. Nå handler det om å få en voteringsorden på landsmøtet som sikrer at dette forslaget får en fair behandling.

Et flertall i landsstyret har gått inn for at det først voteres over om KrF skal gå inn i regjering eller ikke. Dersom det blir flertall for å gå inn i regjering, skal man så votere over veivalg: dagens regjering eller Sp og Ap.

– Varslet ikke velgerne

Det mener Grøvan er helt feil framgangsmåte.

– Du kan ikke vedta å gå i regjering uten å vite om det er på SVs eller Frps nåde. Det er ingen som har foreslått regjering for regjeringens skyld, det er jo sakene og politikken som avgjør, sier Grøvan.

Han mener forslaget om å peke på Erna som statsminister, samtidig som KrF er et opposisjonsparti i Stortinget, er det eneste alternativet som er i tråd med løftet til velgerne.

- Ufin kampanje mot KrFs demokratiske prosess

– Det alternativet Steinar Reiten og jeg har fremmet, ivaretar best de forventningene vi har skapt hos velgerne, – Ingen av de to regjeringsalternativene er i tråd med det vi sa til velgerne. Vi sa vi ikke ville gå i regjering med Frp, og vi sa vi skulle være synlig i opposisjon.

– Det rådet Knut Arild har gitt, om å gå i regjering med Sp og Ap, med SV på vippen, det har aldri vært tydelig kommunisert til våre velgere, sier Grøvan.

Han mener KrF har fått til veldig mye med regjeringen, og 40 seire bare det siste året.

– Ingen krise i landet

– Så vi har virkelig vist at vi får uttelling for vår posisjon. Det er det aller viktigste, i tillegg til velgernes forventninger. Og det store flertallet ønsker å beholde Erna som statsminister. Hun er populær og har gjort en god jobb. Det å lage en situasjon som kan oppfattes som en slags krise, det har lite gjenklang hos våre velgere.

Hos folk for øvrig er det heller ingen kriseforståelse. Vi har fått et budsjett som må justeres på viktige punkter, men som ikke er noe krisebudsjett. Det er et budsjett vi skal kunne rette opp, sier Grøvan.

Splitter KrF

Han frykter at landsmøtet ender i full splittelse.

– Hvis vi får et jevnt resultat, er det krevende å gå videre som et splittet parti. Da vil det å være i opposisjon bidra til å samle partiet. Så får vi bruke den tiden vi trenger på dette, og posisjonere oss fram mot valget i 2021.

Vi har kommune- og fylkestingsvalg om et år. Det å gjøre de store endringene nå, er uklokt, mener Grøvan.

Han sier KrFs posisjon i valget i fjor, ble uklar for velgerne.

– Det ble et uklart budskap. Derfor bør vi nå si at vi er et kristendemokratisk parti som ligger i sentrum, men at vi ønsker å la Erna fortsette som statsminister.

- Han pekte på Erna, ikke Jonas

– Det gir en tydeligere avklaring enn posisjonen vi har i dag, samtidig som det gir oss frihet til å samarbeide begge veier i enkeltsaker. Vi har en relasjon til regjeringen uten å være bundet til masta. Det gir en forutsigbarhet.

– Så kan det komme opp en enkeltsak som gjør at vi likevel må gå til det skrittet fullt ut, å felle regjeringen. Men retningen vi peker ut, bør være den vi har pekt på for velgerne, sier Grøvan.

Han sitter i kontrollkomiteen som mandag skal ha lukket høring om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.

Tre alternativer

Først handler det om KrFs veivalg 2. november.

– Det foreligger nå tre forslag: regjering til høyre, regjering til venstre eller opposisjon. Det eneste riktige er å stille de tre forslagene ved siden av hverandre. Så må delegatene i første runde velge ett av tre. Deretter blir det en ny runde over de to forslagene som får flest stemmer.

Alle tre forslag bør behandles likt, for det handler om retningsvalg. Retningsvalg kan bety regjeringssamarbeid, men det er også en retning i å være der man er, i tråd med det vi har sagt til velgerne, sier Grøvan.

Slo opp med Erna i går, ringte Jonas og Trygve i dag

,

Share Button

Legg igjen en kommentar