– Det gikk for fort i SSB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god nok. I spørretimen onsdag ba han Solberg klargjøre.

– Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Solberg viste i sitt svar til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

– Det var bekymring om planene ville gå ut over statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

– Svak styring?

Støre lurte på om styringen av etaten har vært svak, når man ser hvilket drama som har oppstått de siste ukene. I denne situasjonen har det vært ord mot ord, og spørsmål er stilt ved organisasjonens uavhengighet. Han utfordret Solberg til å svare klart og tydelig på hva det konkret var som gjorde at Meyer ikke lenger hadde tillit.

– På et tidspunkt var det klart at man ville implementer en ny reform i SSB før statistikkutvalget ville være ferdig med sitt arbeid. Da var det Finansdepartementet trakk i nødbremsen, sa Solberg.

Finansdepartementet kunngjorde tirsdag at man vil offentliggjøre alle advarsler som ble gitt Meyer i forbindelse med omorganiseringen. Meyer har hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen – inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.

Samtidig har kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt Jensen et brev med en rekke spørsmål om hvordan hun har håndtert uroen rundt SSB.

Bekymring i LO og NHO

Solberg avviste i Stortinget bestemt at den tilspissede situasjonen oppsto som følge av bekymring for omplassering av enkelte forskere, eller at det hovedsakelig handlet om hvordan temaet innvandring skulle håndteres.

– Dagens medieoppslag om NHO og LO torpederer den bekymringen, sa Solberg, og viste til artikkel i Dagens Næringsliv der sjeføkonomer i de to hovedorganisasjon gir Jensen støtte for at hun grep inn i omorganiseringen.

Begge organisasjonene har helt siden i vinter uttrykt felles bekymring for hvordan endringene ville påvirke byråets evne til å levere statistikk, analyser og forskning som er viktig for hele det norske samfunnet, inkludert grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet

Vurdere tempo

Senterpartiets Marit Arnstad var kritisk til hvordan prosessen likevel kunne fortsette, sett i lys av bekymringene som hadde framkommet.

– Burde prosessen ikke bare utsettes, men umiddelbart vært stoppet, spurte hun.

Men det avviste Solberg. Det er ikke sikkert at dagens organisasjonsmodell er perfekt, men det blir viktig å vente på statistikkutvalgets konklusjon, påpekte hun.

– Jeg tror det kan være behov for å gjøre endringer, men tempoet må være et annet, sa hun.

Venstre viste til at regjeringen har som mål at offentlig sektor skal gjennom omstilling og effektivisering.

– Hvordan skal man klare å rekruttere ledere til å gjennomføre slike prosesser når man ser hva som har skjedd i SSB, poengterte partileder Trine Skei Grande.

Solberg erkjente at omstilling er et krevende felt. I denne situasjonen toppet det seg for noen uker siden da man så at det gikk for fort, svarte hun.

(NTB)

Share Button

Legg igjen en kommentar