Det vanskelige oppgjøret med 50 000 landsmenn som sto i NS

BERLIN (Dagbladet): – Dødsstraffen passer definitivt ikke til bildet av Norge som en rettsstat, konstaterer Hans Fredrik Dahl, som til uka er ute med boka «En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen» på Pax Forlag. Quislings biograf trekker inn de siste åras lange rekke av bøker med ny informasjon, og syn, på okkupasjonen.

Dødsstraffen

Den norske eksilregjeringen i London, vedtok i 1941 å gjeninnføre dødsstraffen. I tillegg kom det en forordning, med langt mildere straffer, som skulle dekke over mindre alvorlige former for «landssvik», forklarer Hans Fredrik Dahl:

– Begge typer straffereaksjon har til felles at de inneholder elementer av tilintetgjørelse i seg. De søker begge å fjerne bestemte mennesker fra samfunnets fellesskap, som målsettingen en gang ble beskrevet av en kjent historiker.

Share Button

Legg igjen en kommentar