Disse medisinene må du være obs på

I 2017 mottok Legemiddelverket 3724 meldinger om bivirkninger av medisiner. Nesten halvparten av bivirkningsmeldingene (46 prosent) er definert som alvorlige. Dette viser årets Bivirkningsrapport fra Legemiddelverket, som publiseres i dag.

148 av bivirkningene i fjor hadde dødelig utfall.

Blodfortynnende topper lista

Igjen er det blodfortynnende legemidler som topper lista. 46 dødsfall i fjor er knyttet til bruk av blodfortynnende. I 2016 var 47 dødsfall knyttet til blodfortynnende, mens det i 2015 døde hele 64 nordmenn av blodfortynnende medisiner.

I 2012 brukte 95 000 blodfortynnende legemidler. I fjor var antall pasienter økt til 150 000, viser tall fra Reseptregisteret.

Share Button

Legg igjen en kommentar