Fortsatt ikke helt enkelt

Butikkjeden Enklere Liv har som forretningsidé å selge «smarte, unike og nyttige produkter som gjør hverdagen lettere». Det er imidlertid flere år siden hverdagen fremsto som enkel for kjeden og og eierselskapet Enklere Liv Holding.

I 2015 var Enklere Liv Holding i realiteten teknisk konkurs etter et driftsresultat på minus 171 millioner kroner i 2014. Via en emisjon kom nye eiere inn, og Enklere Liv-gründeren Sverre Steensen fikk 17,3 millioner kroner for å forlate kjeden.

Siden har det blitt nye, store tap i selskapet.

Ferske tall for 2017 viser at problemene ennå ikke er over. Driftsresultatet i Enklere Liv Holding, som favner Enklere Liv og grossistselskapet Mercante, endte på minus 45,4 millioner kroner. Det er en bedring på 24 millioner fra året før.

Tilsammen har selskapet tapt nærmere 340 millioner kroner på driften fra 2014 til 2017.

– Korrigert for engangskostnader tatt for 2017, som inkluderer nedleggelser av butikker i Sverige, flytting av lager fra Sverige til Norge, oppsigelser og oppgradering av IT/ERP, endte EBITDA på minus 750.000 kroner, påpeker konsernsjef Roar Arnstad i Enklere Liv Holding.

Han legger til at engangskostnadene beløp seg til 18 millioner kroner i fjor.

Ute av Sverige

Arnstad ble ansatt i mars 2016 for å rydde opp og bygge selskapet for videre drift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ny emisjon ble gjennomført samme år. I tillegg ble rundt 30 personer ved hovedkontoret sagt opp, en rekke butikker i Sverige ble lagt ned og selskaper i Danmark, Finland, USA og Europa ble lagt ned i løpet av 2016. Engangskostnadene dette året beløp seg til 20 millioner kroner.

– I 2017 ble strategier iverksatt. De siste ti butikkene i Sverige ble lagt ned, vårt 10.000 kvadratmeter store lager i Gøteborg ble sagt opp og flyttet tilbake til Norge og ytterligere sju personer ved hovedkontoret ble sagt opp, forteller Arnstad.

Enklere Liv Holding endte fjoråret med en omsetningsnedgang på 4 prosent i fjor.

– 20 millioner kroner forsvant som følge av nedlagte butikker i Sverige, hvor omsetningen ble borte fra medio januar. I tillegg opplevde vi en liten nedgang i Mercante, sier Arnstad.

Samtidig trekker han frem at butikkomsetningen i Enklere Liv økte med 10 prosent i fjor, mens omsetningen på nett la på seg 25 prosent. Nettsalget utgjorde 7–8 prosent av omsetningen på 250 millioner kroner i Enklere Liv i fjor.

Enklere Liv-kjeden åpnet fire nye butikker i 2017, og talte 64 butikker ved årets utgang. I år er det planlagt tre nye butikker.

Ser lyset i 2018

Enklere Liv Holding-sjefen innrømmer at omstillingsprosessen har vært «enorm og krevende».

– Vi skulle gjerne vært et steg lengre fremme, men en slik opprydning har gitt uoversiktlige problemstillinger som har oppstått underveis, sier Arnstad.

– Selskapet er nå i en posisjon med plan og mulighet for å oppnå en positiv EBIDA i 2018 etter at alle nå unødvendige strukturelle kostnader er fjernet, og fokus kan nå legges på utvikling av lønnsom vekst. Så langt i år har vi en vekst på Enklere Liv og meget sterk vekst på Enklere Liv nett. Fokus nå er «back to basic»; butikk og nett i Norge og lønnsom utvikling, fortsetter han.

Share Button

Legg igjen en kommentar