Grepene som kan sikre en demensfri alderdom

En rapport fra Lancet-kommisjonen for demensforebygging fra i fjor sommer, viste at ett av tre demens-tilfeller kan forebygges ved sunn livsstil.

Flere vitenskapelige studier den siste tida viser at sunn vekt, sosialt aktivt liv, nok søvn og god utdanning er viktige grep for en mulig demensfri alderdom.

Fordi vi blir eldre, øker antall personer som er rammet av demens. Likevel går ratene ned. Den enkeltes risiko for å få en demenssykdom faller. Det har det gjort siden 90-tallet.

– Hovedgrunnen er sannsynligvis bedre utdanning og bedre hjertehelse; færre røyker og flere er fysisk aktive. Sannsynligvis er det flere faktorer, i tillegg til disse to, vi ikke kjenner til, som gjør at demensrisikoen faller, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse.

Share Button

Legg igjen en kommentar