– Har mottatt to nye varsler denne uka

Da kommunerevisjonen la fram sin rapport, konkluderte de med at Oslo kommunes regler ble brutt da direktørens datter og svigersønn ble ansatt i Omsorgsbygg. Torsdag behandlet finanskomiteen i Oslo kommune saken.

– Vi mottok tirsdag kveld et nytt varsel om Omsorgsbygg. Dette omhandler andre ansettelser enn de vi har undersøkt nå. I ettermiddag har vi mottatt et varsel nummer tre, sier avdelingsdirektør for forvaltningsrevisjon, Lars Normann Mikkelsen, til finanskomiteen i Oslo kommune torsdag ettermiddag.

På spørsmål om det betyr at kommunerevisjonen vil gjøre videre undersøkelser, svarer han at det var opp til kontrollkomiteen.

– Vi ser noe nærmere på disse varslene, og så er vi avventende med hensyn til hvilke undersøkelser kontrollutvalget ønsker å gå videre med, sier Mikkelsen.

KOMMUNALT FORETAK: Omsorgsbygg. Foto: Øisten Norum Monsen / Dagbladet
KOMMUNALT FORETAK: Omsorgsbygg. Foto: Øisten Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

Konkluderer med brudd

Bakgrunnen for revisjonens undersøkelser, var et varsel som ble sendt til Dagbladet og flere politikere i mars. Her framsettes det påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Siden da har Dagbladet avslørt at både direktørens datter, svigersønn, forlover, og HR-direktørens søster og sønn, har blitt ansatt i det kommunale foretaket.

Kommunerevisjonen konkluderer slik om ansettelsene av personer som står ledelsen nær:

  • Direktørens datter: Fikk midlertidige stillinger som ikke var utlyst. Mangelen på utlysing av stillinger er i strid med kommunens personalreglement, med mindre hun hadde fortrinnsrett. Det har Omsorgsbygg hevdet at datteren har. Habilitetsreglene ble brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.
  • Direktørens svigersønn: Samme vurdering som for datteren.
  • Forloveren: Det var et så nært forhold mellom direktørens forlover og ham, at direktøren var inhabil til å ansette vennen.
  • HR-direktørens søster og sønn: Kommunerevisjonen har ikke funnet grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjelder ansettelsen av disse to.

Under sin behandling av rapporten, besluttet kontrollutvalget å anbefale bystyret å fatte følgende vedtak:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Bystyret merker seg at Kommunerevisjonens gjennomgang viser at flere stillinger i Omsorgsbygg Oslo KF helt siden 2009 antakelig ikke har vært utlyst slik regelverket tilsier, og at det foreligger habilitetsfeil ved flere av ansettelses- og lønnsavgjørelsene. Bystyret mener at dette er alvorlige feil.

Bystyret understreker betydningen av at byrådet sikrer at alle kommunens virksomheter er kjent med og følger reglene for utlysning, ansettelser og lønnsfastsettelser og kravene til habilitet i saksbehandlingen».

Måtte svare

Under møtet i finanskomiteen måtte styreleder Øivind Christoffersen i Omsorgsbygg svare på spørsmål om hvordan saken håndteres videre.

– Vi har bedt administrasjonen komme og gi en redegjørelse for hvordan rutinene har vært praktisert. Vi har også satt i gang en uavhengig utredning hvor et eksternt utvalg vil se på alle ansettelser siden 1. januar 2012, sier han.

Også byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund (Ap), måtte også svare på hvordan han håndterte saken, og om han hadde tillit til styreleder i Omsorgsbygg.

– Han hadde ikke sittet her hvis jeg ikke hadde det, svarer Lund.

Hør Omsorgsbygg-direktørens tale til ansatte i lukket møte: - Jeg skal stå gjennom det

Nestleder av finanskomiteen, Øystein Sundelin (H), ga i møtet klar beskjed om at svarene som kom fra Omsorgsbygg-direktøren da saken først ble kjent, ikke var særlig tillitvekkende i lys av det som har kommet fram i ettertid.

– Man kan selvsagt glemme hvem som er forloveren sin, men det gir ikke et veldig troverdig bilde, sier Sundelin i møtet.

Byråden måtte også svare på hva han synes om at direktøren på et personalmøte viste til «konspirasjonsteorier» da han orienterte om varslene, og om dette kunne bidra til en fryktkultur.

– Det blir feil av meg å kommentere enkeltkommentarer som direktøren har gitt. Jeg forholder meg til rapporten som er til behandling nå. Jeg tar den på alvor, og jeg er opptatt av at styret skal ta den på alvor. Derfor har jeg bedt dem om å melde tilbake om tiltak de vil iverksette. Så vil jeg vurdere det, svarte Lund.

Komitémedlem Morten Steenstrup (H) ba byråden vurdere å skifte ut styret, og henviste til Boligbyggskandalen fra i fjor, hvor hele styret ble byttet ut.

– Jeg synes ikke saken ser bedre ut etter dette møtet, tordnet han.

– Styret tar dette svært alvorlig, forsikret styreleder.

Beklaget

I et åpenhjertig intervju med Dagbladet i midten av september beklaget direktør Per Morten Johansen at foretaktet ikke har hatt rutinene på plass.

Han tok fullt ansvar for at reglene ble brutt.

– Jeg beklager at jeg ikke hadde kunnskap om reglene. Jeg beklager at min håndtering på det som gikk på avledet habilitet, ikke var korrekt. Jeg trodde jeg hadde gjort en riktig og god vurdering, som viste seg å være feil, sa Johansen.

Kommunetoppens datter og svigersønn ansatt under ham: - Jeg skjønner at dette ikke ser bra ut

Han fortalte også at han skjønner at det for andre kan se spesielt ut at så mange i hans nære krets jobber i Omsorgsbygg.

– Helt åpenbart. Sett i ettertid er det helt åpenbart. Hun (datteren, journ.anm) lurte selv på om dette var lurt å gjøre eller ikke. Jeg var da tydelig på at dersom du har lyst til å gjøre det, fordi arbeidsoppgavene er sånn som du ønsket det, så søk, fortalte Johansen.

Direktørens datter og svigersønn

Dagbladet har tidligere avdekket at habilitetsreglene ble brutt da direktørens datter ble ansatt. Seks av sju ansettelser av datteren var midlertidige. I en av disse midlertidige stillingene fikk hun ansvar for foretakets EU-søknader – mens hun fortsatt var student. Datteren ble seinere fast ansatt i Omsorgsbygg fordi hun etter flere år som midlertidig ansatt hadde krav på fast ansettelse.

Seinere kom det fram at også direktørens svigersønn kom inn i fast jobb i foretaket etter flere midlertidige ansettelser.

I et intervju med Dagbladet fikk direktøren spørsmål om hvordan datteren og svigersønn fikk vite at det var jobb å få i foretaket. Han svarte da, at «det veit ikke jeg».

Men i kommunerevisjonens rapport kom det fram at det var direktøren selv som tipset sin kommunikasjonssjef om å kontakte datteren. Dagbladet har også tidligere omtalt at det var datteren som tipset Omsorgsbygg om sin samboer, og at han ble ansatt for å jobbe med en EU-søknad for foretaket som hun hadde ført i pennen for Omsorgsbygg.

I kommunerevisjonens rapport går det også fram at direktørens svigersønn i 2014 fikk et solid lønnshopp på 125 000 kroner, fra 529 000 kroner til 654 000 kroner. Beslutning ble i første omgang tatt av den juridiske direktøren og HR-direktøren, som begge på dette tidspunktet hadde fått beskjed om at de var inhabile.

Styrelederen viser imidlertid til at selv om juridisk direktør tok initiativ til å øke lønna, ble ikke initiativet gjennomført. I stedet var det seinere styrelederen selv som godkjente lønnsøkningen.

– Dette betyr at rutinene som vi har innført nå etterleves, sa styreleder Øivind Christoffersen da.

I kommunerevisjonens rapport konkluderes det med alvorlige feil på habilitetsreglene, kommunens personalreglement og på kommunens etiske retningslinjer.

Om forloveren

Dagbladet har tidligere avdekket at Omsorgsbygg-direktøren selv signerte ansettelsespapirene til sin egen forlover, i en stilling ved eiendomsavdelingen.

I revisjonens rapport kommer det fram at de to har vært på årlige jaktturer siden slutten av 90-tallet. De første åra var flere med, men de siste 10-12 åra har jaktlaget bare bestått av administrerende direktør og forloveren. Det kommer også fram at deres familier har feriert sammen flere ganger, og har vært på hytteturer sammen.

Kommunetoppens familie ble ansatt:- Vi betaler over én million for et styre som har så lite peiling

I rapporten bekreftes også episoden der direktøren ba den daværende eiendomsdirektøren om å kalle forloveren inn til en stilling han søkte på, før han fikk sin nåværende jobb i foretaket.

Eiendomsdirektøren har fortalt til kommunerevisjonen at administrerende direktør kom inn på hennes kontor, og spurte hvorfor hun ikke hadde kalt inn mannen som seinere viste seg være hans forlover.

«Hun viste da til at de hadde kvalifikasjonskrav å holde seg til. Johansen hadde imidlertid gitt henne beskjed om at C skulle innkalles, men ifølge eiendomsdirektøren hadde hun fastholdt at C ikke var kvalifisert», står det å lese i rapporten.

Kommunerevisjonen konkluderer med at direktøren var inhabil i saken om hans forlover. I vurderingen har revisjonen blant annet lagt vekt på at forloveren selv i samtaler med revisjonen har uttalt at Johansen er en av hans «beste venner», og at Johansen selv også har gitt uttrykk for at han «en veldig god bekjent» av ham.

HR-direktørens søster og sønn

Dagbladet har tidligere avslørt at HR-direktøren også har opptrådt på kant med reglene i forbindelse med at søsteren og sønnen hennes ble engasjert i Omsorgsbygg.

HR-direktørens søster var en innleid IKT-konsulent i Omsorgsbygg fra august 2012 til mai 2014. Så ble hun fast ansatt i det kommunale foretaket.

Eks-ansatte varsler om «frykt­kultur» i Omsorgsbygg:

HR-direktøren erklærte seg inhabil i et notat datert oktober 2012.

I notatet, som Dagbladet har fått innsyn i, går det fram at alle sider ved saken i stedet skulle tas over av hennes underordnede

I den siste årsmeldingen til Omsorgsbygg, som ble ferdigstilt mars i år, er HR-direktøren intervjuet om lærlingordningen for byggdriftere.

Hennes sønn har siden september i fjor vært en av lærlingene i byggdrifter-faget. I artikkelen der Hølmebakk er intervjuet framheves det at «målet» for lærlingordningen, «er å gjøre lærlingene så gode at vi ønsker å ha dem som våre ansatte seinere». Denne setningen er det en underordnet av HR-direktøren som uttaler.

Omsorgsbygg hadde fire lærlinger i hele 2017. Likevel var altså HR-direktøren saksbehandler på saken som gjaldt foretakets lærlingordning.

HR-direktøren besvarte ikke Dagbladets spørsmål om saken.

Share Button

Legg igjen en kommentar