Henter leder for kommunikasjonskontroll

– Jeg har bare fulgt Sandberg-saken fra sidelinjen og har ingen grunnlag for å uttale meg om den, sier SMKs nyutnevnte ekspedisjonssjef Therese Steen til Dagbladet.

Lagdommeren fra Oslo ble utnevnt i statsråd fredag. Hun skal overta ledelsen av administrativ og konstitusjonell avdeling ved SMK etter Heidi Heggenes som er ny departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg søkte på jobben og fikk den. Det er jeg veldig glad for, sier Steen.

KK-utvalget

I tillegg til å være lagdommer er hun i dag leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning er innenfor rammen av lov og instrukser.

– Jeg vil ta kontakt med Justisdepartementet på mandag for å høre om mitt verv som leder av dette utvalget er forenlig med jobben som ekspedisjonssjef ved SMK, sier hun.

I tillegg til å lede det såkalte KK-utvalget er Steen medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember. I mandatet til utvalget pekes det blant annet på at behovet for forsvarlig IKT-sikkerhet har økt i takt med digitaliseringen.

– Et viktig aspekt er befolkningens trygghet, som inkluderer både kriminalitetsbekjempelse og beskyttelse av personvernet. Et annet aspekt er det teknologiske, der spesielt funksjonaliteten til samfunnskritiske infrastrukturer og tjenester står i fokus, heter det om utvalget.

Lang erfaring

Therese Steen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1997. Hun har siden 2016 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett og har tidligere lang erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten.

Statsministerens kontor kjenner hun også godt fra innsiden, etter å jobbet på innenriksavdelingen fra 2007 til 2016.

– Statsministerens kontor får en dyktig ekspedisjonssjef i Therese Steen. Hun har bred juridisk bakgrunn og forståelse for norsk forvaltning, sier Trude Måseide, kommunikasjonssjef ved SMK, til Dagbladet.

Share Button

Legg igjen en kommentar