Her forklarer hun hvorfor staten sier nei til studentene

(Dagbladet): – Ungarske myndigheter har opplyst at utdanningen ikke leder til selvstendig utøvelse av psykologyrket i Ungarn, og det er nettopp derfor de ikke kan godkjennes etter EØS-forskriften, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Fri flyt

Hun bestrider dermed uttalelsene til jurist Lars Swanstrøm, som i en årrekke satt i ledelsen av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Til Dagbladet sa Swanstrøm i går at norske helsemyndigheter står overfor en bratt oppoverbakke hvis de skal argumentere for at Budapest-studentene ikke får en fullverdig psykologutdanning.

Rystet over at utenlandsstudenter nektes godkjenning

– Dokumenter fra ungarske myndigheter viser at de ferdigutdannede studentene er kvalifiserte til å jobbe som psykologer i Ungarn. Fri flyt av arbeidskraft i EU betyr i prinsippet at dersom du er kvalifisert til å være psykolog i Ungarn, så er du også kvalifisert i Norge, sier Lars Swanstrøm.

Uten rett i Norge

Anne Farseth forklarer her hvorfor Helsedirektoratet har sagt nei:

– Det er riktig at utdanningen er godkjent i Ungarn, men vi mener den ikke gir godkjenning til å utøve yrket selvstendig som selvstendig psykolog med pasientrettede oppgaver, og at den derfor ikke gir rett til godkjenning i Norge etter EØS-forskriften, poengterer Anne Farseth.

I et brev 30. mai i år fra Department of Bilateral Relations i Ungarn til ekspedisjonssjef Kari Sønderland i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet heter det at «a psychologist with a master specialization in clinical and health psychology is able to work independently and carry out multilateral and critical analysis in the field of clinical and health psychology, to use practical methods, analytical and intervening procedures applied in clinical and health psychology and to apply basic and intervening procedures professionally.»

Og videre at:

«From a Hungarian point of view, holders of a diploma from an English speaking master program in clinical and health psychology at ELTE University are qualified for the same profession as the holders of a diploma from a regular standard program for Hungarian speaking students.»

– Lett å bli villedet

Jurist Lars Swanstrøm hevder at brevet viser at de norske psykologistudentene som er utdannet i Budapest har rett til å arbeide som klinisk psykolog i Ungarn.

Helsedirektoratet mener imidlertid at lovreguleringen det er vist til angir at utdanningens målsetting er å gi studentene generell kompetanse med ulike yrkesområder innen psykologien, men uten å gi tilstrekkelige ferdigheter til selvstendig pasientbehandling.

– Tatt ut av kontekst er det lett å bli villedet til å lese sitatene fra dette brevet som at utdanningen fører til at man kan jobbe som klinisk psykolog i Ungarn, sier Anne Farseth.

– Men om man leser hele brevet, kommer det fram at de som har masterutdanningen Clinical and Health Psychologist bare kan jobbe med pasienter i den ungarske helsetjenesten hvis de er under veiledning av en klinisk psykolog eller psykiater og i tillegg er i et spesialiseringsløp for å bli klinisk psykolog, eller er forpliktet til å begynne et slikt løp, sier hun.

– Personer med masterutdanningen Clinical and Health Psychologist kan med andre ord ikke jobbe selvstendig som psykolog i ungarsk helsetjeneste, opplyser Anne Farseth.

Forstår ikke

EØS-ekspert og advokat Per Andreas Bjørgan, som på vegne av 160 psykologistudenter har innklaget norske myndigheter til ESA, uttalte seg i går sterkt kritisk til Helsedirektoratets vurderinger:

– Det er på grunnlag av EØS-forskriften at psykologistudentene i Ungarn i 13 år fikk godkjenning i Norge. Det er fortsatt uforståelig hvorfor norske myndigheter endret det, hevdet Per Andreas Bjørgan.

26 psykologer

Direktør Anne Farseth opplyser at 26 nordmenn med ungarsk utdanning har fått autorisasjon av norske helsemyndigheter.

– Man får inntrykk av at det har vært en strøm av norske psykologistudenter fra Ungarn i 13 år, men det er bare noen få kull fra ELTE hvor vi har hatt praksis med å gi lisens i Norge.

– Fra 2008 har vi behandlet enkeltsøknader fra nordmenn med utdanning fra Ungarn, men det var antallet søkere i 2014 som gjorde at vi fikk faglig råd fra UiO og etablerte praksis med å gi lisenser til disse søkerne. Denne praksisen ble slutt i 2016, sier Anne Farseth.

Bachelor først

Hun viser til at de aller fleste av de norske ELTE-søkerne først har tatt en norsk bachelor-utdanning, som ikke er i studieløpet til å bli psykolog i Norge.

– Etterpå har de tatt en toårig masterutdanning i Ungarn, som altså heller ikke gir rett til utøvelse av yrket som klinisk psykolog i Ungarn. Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler, opplyser Anne Farseth.

Stortinget ber regjeringen rydde opp

Forstår frustrasjonen

Hun utrykker stor forståelse for at de studentene som har hatt en forventning om å få norsk autorisasjon er frustrerte når Helsedirektoratet har endret praksisen sin:

– Vi samarbeider nå med universitetene i Norge om å foreslå en løsning som kan lede til autorisasjon for de ELTE-studentene som allerede har fått lisens og for tiden jobber i veiledet praksis, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Studentene er uenige

Farseths tolkning av brevet fra ungarske myndigheter og gjeldende regelverk er i beste fall en kreativ omgåelse av fakta, mener Marianne Melgård, sisteårs masterstudent ved ELTE-universitetet i Ungarn.

– Brevet fra Ungarn understreker at man ikke går gjennom veiledning, men at det er en formell kontroll hvor en psykologspesialist er den faglige ansvarlige i helseforetaket.

– Det kreves også at en spesialist er faglig ansvarlig i psykisk helsevern i Norge. Det betyr ikke at vi ikke jobber selvstendig. Man jobber selvstendig akkurat slik den ungarske loven sier, påpeker Marianne Melgård.

– Forstemmende


UENIG: Marianne Melgård, psykologistudent i Budapest, er uenig med Helsedirektoratet og mener at Ungarn-studentene er kvalifiserte. Foto: Maria Skarpaas Andersen Vis mer

– Det aller mest forstemmende er påstanden om at vi skal ha «alvorlige mangler» i utdanningen vår. Dette er tilbakevist i en grundig faggjennomgang av Psykologiforbundet høsten 2016, sier Melgård.

– ELTE-studieløpets jevngodhet ble vurdert opp mot de norske profesjonsutdanningene, samt opp mot den danske utdanningen og fagene i Nasjonal plan for profesjonsutdanningen.

– Et enstemmig styre fant at ELTEs fagsammensetning og -innhold definitivt er jevngod med ovennevnte, og at ELTE-utdannede er godt kvalifiserte til klinisk arbeid, slik studiet tar sikte på, sier hun.

Proteksjonistisk

Budapest-studenten mener at det ikke finnes noe særeget norsk profesjonsstudie.

– Det er fire ulike studieløp i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim med stor variasjon i fag. Det finnes altså ikke noen norsk fastsatt modell. Når enkelte påstår at ingen psykologiutdanning i verden kommer opp mot den norske, uten at en kan peke på noen spesielle studier eller resultater, framstår dette proteksjonistisk og lite gjennomtenkt, sier Marianne Melgård.

Share Button

Legg igjen en kommentar