hvor jeg kan kjøpe svimeslå pistol

Mange spør dette spørsmålet, men ingen vet hvor og hvor mye de koster, lite av denne informasjonen er svært vanskelig å finne. Imidlertid er svaret veldig enkelt.

I henhold til norsk lov:

§ 9.Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret.

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha armbrøst når vedkommende oppfyller kravene nevnt i § 10. Dette ledd gjelder ikke armbrøst ervervet før 1. januar 1993.

Politimesteren kan dispensere fra forbudet i første ledd dersom særlige grunner foreligger.

Kan ikke eie, erverve og bruke en elektrisk stun gun. Så svaret på spørsmålet vårt: i Norge ikke kjøper en stun gun, så slik at prisene ikke angår oss.

Share Button

Legg igjen en kommentar