Hvordan bli advokat

Juridiske profesjon har hatt anerkjennelse og respekt i samfunnet, så det er ansett for å være en av de mest prestisjefylte og lukrative yrker.

De viktigste oppgavene for advokaten er å gi kundene med råd og juridisk bistand innenfor rammen av deres spesialisering, utarbeidelse av meninger og juridiske dokumenter, representasjon av partier for retten og forsvaret av de tiltalte i straffesaker. Advokat kan representere eller erstatte kunder både i domstolene, samt før administrative organer og institusjoner.

Retten til å praktisere bare for de som vil bli inkludert på listen over advokater med regional Bar Council. Den juridiske profesjon er en av de yrkesgrupper som er tilgjengelige, derav manglende evne til å ansette i kontorer under en arbeidskontrakt. Etter eksamen og utfylling av søknad, kan unge jurister finne arbeid i advokatfirmaer, team av advokater eller talsmenn i selskap med andre advokater.

Mye mer lønnsomt det er å starte sin egen advokatfirma, men det krever betydelig innsats og økonomi, på grunn av svært høy konkurranse i dette yrket.

Arbeid advokaten er forbundet med høy disiplinert, tilgjengeligheten og engasjement. En kandidat til en advokat bør være kommunikativ person, har en retoriske ferdigheter, preget av enkel formulering av uttrykk og evnen til å takle stressende situasjoner.
Inntjening advokat

Nybegynner kontorarbeider begynner arbeid enn raten i området 22000-40000 kr kr Men med økende erfaring og antall gevinster av prosesser kan regne med ekstra bonuser og premier for å vinne saken. Selv i tilfelle av tapte årsaker mottar standard lønn. Hvis du har din egen advokatfirma levebrød blir antallet og arten av disse jobbene (fra flere til titusenvis av kroner).

Share Button

Legg igjen en kommentar