Hvordan være tolerant overfor andre

Noen ganger finner du deg selv i en situasjon hvor du finner det vanskelig å tolerere andres handlinger eller ord. Prøv å forstå hvor hver person kommer fra, og unngå å gjøre det til en personlig kamp. Du kan prøve å utvikle et mer tolerant syn ved å lære om forskjellige mennesker, utvikle tillit til deg selv, og kommer til å sette pris på forskjellen.

Prøv å føle. Et godt første skritt til å tolerere andre i en vanskelig situasjon er å gjøre en bevisst innsats for å føle med ham, og prøver å se ting fra hans perspektiv. Du kan ha svært forskjellige bakgrunner og erfaringer å trekke på, så hva synes opplagt for deg kan virke merkelig eller fremmed for noen andre.

 

Be om en forklaring. Hvis du snakker med noen, og de sier noe som du finner vanskelig å akseptere, kan du regne ut den andre personens perspektiv uten å være intolerant eller aggressiv. Prøv å få en bedre forståelse av andres synspunkter ved å spørre ham eller henne til å forklare det for deg.
Du kan si noe sånt som: «Ok, fortell meg mer om det. Hva får deg til å tro det?»
Hvis du gjør dette du blir tolerant ved å ikke avvise ham eller henne direkte, og du prøver å forstå noe som du finner vanskelig.
Husk at toleranse betyr ikke godta uakseptabel oppførsel.

 

Ignorer forskjeller. En måte å håndtere en vanskelig situasjon er bare å prøve å ignorere dine forskjeller. Dette er en mer negativ form for toleranse enn å lære å ta imot og verdiforskjell, men det kan være nyttig. For å gjøre dette må unngå visse samtaleemner , eller raskt endre faget når det er nødvendig.

 

Bruk «jeg» uttalelser i stedet for «du» uttalelser. Hvis du befinner deg i en samtale med noen, og du sliter med å opprettholde høflighet, kan det bidra til å unngå å gjøre beskyldninger eller antagelser om den personen du snakker med. Du kan gjøre dette ved å bruke «jeg» uttalelser i stedet for «du» uttalelser. Dette kan bidra til å de-eskalere personlig fiendskap og kan hjelpe deg å bli mer åpne for hverandres synspunkter.
For eksempel, hvis du snakker om skoler som gir tenåringer prevensjon, kan du si «Jeg tror det er fornuftig for skolene å gjøre prevensjonsmidler tilgjengelig.» Dette er en tolerant måte å uttrykke din mening.
Unngå å lage «du» utsagn som: «Du er dum for å tenke at skolene ikke skal gi ut prevensjon.»

Adresse en konflikt. Hvis du sliter med å vise empati eller ignorere situasjonen, og du finner det vanskelig å tolerere, kan du prøve å ta det for å nå en slags oppløsning. Hvis du er gode venner med noen og du ikke vil at denne intoleransen å de-rail vennskap, er det verdt å gjøre en innsats for å finne en løsning sammen. Alle involverte må være forberedt på å gjøre en innsats og delta fullt ut.
Du bør starte med rolig beskrive hva du finner støtende eller uutholdelig i hverandres atferd eller visninger. For eksempel: «Jeg er ikke enig med din holdning til våpenkontroll.»
Du må da prøve å få en bedre forståelse for hverandres kulturelle oppfatninger. Du kan gjøre dette ved å spørre noe sånt som: «Hvilke erfaringer førte deg til å utvikle dine ideer om våpenkontroll?»
Du skal da forklare hvordan saken ville bli behandlet i hverandres kultur eller visning.

Du kan starte ved å si hva du mener den ideelle situasjonen kan være og deretter la den andre personen til å gjøre det samme. For eksempel kan du starte med å si noe sånt som: «Jeg tror at vi skal gjøre det vanskeligere å skaffe seg våpen fordi …»
Deretter kan du begynne å forhandle om en vei fremover som tar hensyn til og respekterer forskjeller. Dette vil være lettere hvis det er en misforståelse av hverandres atferd, enn hvis du holder mer eller mindre uforenlige synspunkter.

For eksempel kan du starte med å si noe sånt som: «Selv om jeg ikke er enig med dine synspunkter, jeg har en bedre forståelse av dem. Nå som jeg vet årsakene bak din tro, er det lettere for meg å forstå ditt synspunkt, og jeg er villig til å gå videre. »

Utvikling av en mer tolerant Outlook

 

Verdi forskjell. En viktig del av å utvikle en mer tolerant syn er å lære å sette pris og verdi forskjell. Folk som verdi forskjell og mangfold er generelt mer tolerante overfor andre, og blir mindre stresset av tvetydighet og usikkerhet. Intoleranse effektivt kan begrense og forenkle en stadig skiftende verden, noe som gjør det lettere å forstå fordi det ignorerer variasjon og kompleksitet.
Vedta en mer fordomsfri utsikter og utsette deg selv for synspunkter og kulturer som er forskjellig fra din egen kan hjelpe deg å bli mer tolerant.
Snakk med folk du ikke kjenner, og lese aviser eller nettsteder som du normalt ikke se på.
Snakk med folk av en rekke aldre og kulturer.

Godta usikkerhet. Forskning har vist at intoleranse for tvetydighet eller manglende evne til å akseptere usikkerhet, er sentrale personlighetstrekk av folk som er mindre tolerante overfor andre. Forskning utført på et nasjonalt nivå har vist at land hvis folk er mer akseptere av usikkerhet tendens til å være mer akseptere av dissens, tolerant av avvik, mindre risikoavers og mer positive til unge mennesker.
Du kan prøve å bli mer akseptere av usikkerhet ved å tenke mer om svar enn spørsmål.
Tanken er at hvis du er alltid fokusert på å finne et svar du begynner å tenke at det bare er ett svar, og svaret er konstant og uforanderlig.
Det er ofte mange ulike svar på det samme spørsmålet, og hvis du bor åpen og nysgjerrig vil du bli mer klar over forskjellene og mer tolerant av denne tvetydigheten .

Lær om andre mennesker og kulturer. En god måte å bli en mer tolerant person er å utdanne deg selv mer dypt om andre mennesker og kulturer. Ofte når folk viser en mangel på toleranse for noen, er det delvis fordi de føler seg fremmedgjort eller usikker på hva den andre personen gjør eller sier. Ta deg tid til å lære om ulike kulturer og trossystemer . Ikke vær redd for å stille spørsmål, men alltid gjøre dette på en respektfull og høflig måte.
For eksempel kan du finne ut om ulike måter å feire viktige hendelser.
Du kan også utsette deg selv for nye opplevelser å avmystifisere ting som kan ha virket merkelig eller fremmed for deg før.

Analysere intolerante følelser. Forstå sammenhengen og røtter av intolerante følelser kan hjelpe deg å gjenkjenne og utfordre dem. Tenk på hvorfor du har vært fordømmende mot andre i det siste. Var du oppdratt til å tro at enkelte mennesker er dårligere enn deg, eller har du hatt negative erfaringer? Diagnostisere hvorfor du føler en viss måte om en bestemt gruppe mennesker.
For eksempel, kanskje du har vokst opp i en husholdning hvor det var vanlig å høre nedsettende kommentarer om folk av en bestemt rase eller religion. Eller, kanskje du hadde noen negative erfaringer med noen fra en annen rase eller religion og disse erfaringene har bidratt til dine ideer om disse menneskene.

Fremme din egen selvfølelse . Noen ganger folk som ikke føler seg glad i seg selv, eller som har lav eller negativ selvfølelse er de som er mest sannsynlig å være intolerant av andre. Dette intoleranse kan være en refleksjon av hvordan noen føler om seg selv. Hvis du føler deg mer sikker og trygg på deg selv du kan finne du er mer åpent sinn og tolerante overfor andre mennesker.

Tenk en vanskelig tanke. En interessant måte å prøve å bli mer tolerant er å øve håndtere tanker som du finner uutholdelig. Dette er en teknikk som psykologer bruker, og det kan være en nyttig måte å løse intoleranse. Det fungerer på prinsippet om at det er vanskelig å opprettholde en vanskelig tanke, og som prøver å gjøre dette vil hjelpe deg å lære å håndtere vanskelige situasjoner.
Vi har en tendens til å flykte fra eller unngå vanskelige tanker, som kan føre til en intolerant, utålmodig eller usympatiske outlook.
Plukk en vanskelig tanke og bruke minst ti sekunder hver dag å tenke på det.
For eksempel, hvis ideen om å endre religion er utålelig for deg, så du kan tenke «jeg kommer til å gi avkall på min religion og bli en buddhist (eller en annen religion som er forskjellig fra din egen).»
Deretter analysere hva som skjer videre. Har du en fysisk reaksjon? Hva er de neste tankene som kommer inn i deg tankene?

 

Husk den gyldne regel:

«Treat andre hvordan du ønsker å bli behandlet.»
Akseptere at folk er forskjellige og leter etter det positive i dem hjelper oss med å bygge en holdning av toleranse.

Share Button

Legg igjen en kommentar