«Jeg har blitt kalt hore av pappa hele livet, fra jeg var seks år og ikke visste hva det betydde»

– Det er grunn til å slå alarm om mange innvandrerjenters oppvekstsvilkår. Denne rapporten er nedslående lesning, men jeg er glad for at jeg har fått den på bordet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Dagbladet.

På oppdrag fra departementet har Nova ved Oslo Met laget rapporten «Sårbarhet og styrke – Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll.»

Forskerne har intervjuet 12 innvandrerjenter med barnevernserfaring, samt en rekke barneverntjenester, fosterhjemstjenester og plasseringstiltak.

«Hore»

Felles for innvandrerjentene er at de har vokst opp i en klassisk patriarkalsk familie med et strengt kjønns- og generasjonshierarki, der barn forventes å gjøre som foreldrene sier, og der jenter har mindre handlingsrom enn gutter.

Share Button

Legg igjen en kommentar