Kreftsyke Nils Petter hadde to år igjen å leve. Så fant han selv en ny medisin

– Kvaliteten av standard behandling mot kreft er høy ved alle helseregioner i Norge. Overlevelsen er god. Vi har nasjonale retningslinjer som sikrer kvalitet og likeverdighet for pasientene, sier Sigbjørn Smeland, leder ved Kreftklinikken på OUS, Radiumhospitalet.

Fem års overlevelse av alle kreftformer sett under ett er 72 prosent, viser Kreftregisterets statistikk fra 2016.

Om standard behandlingen ikke fungerer, kan det være aktuelt å søke andre råd. I dag gjøres det flere kliniske studier av ny kreftbehandling i Norge.

– Om standard behandling ikke er effektiv, kan det være aktuelt å undersøke om det finnes relevante kliniske studier en kan søke om å delta i. Legen bør være orientert om hvilke kliniske studier som finnes, også utenfor sitt sykehus. I tillegg har helseministeren i år etablert et ekspertpanel av kreftspesialister fra hele landet som tar imot søknader og kan gi informasjon om aktuell behandling i Norge eller utlandet, sier Smeland.

Share Button

Legg igjen en kommentar