KrF-Hareide: – Avstanden til Høyre har økt

Det skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i boka «Det som betyr noe», som lanseres i morgen.

– Det har smertet mange trofaste KrF-ere at vi har samarbeidet så tett med en regjering der Fremskrittspartiet spiller en så viktig rolle, skriver Hareide.

Han mener den liberalistiske fløyen i Høyre er styrket, og viser til flere vedtak på Høyres landsmøte i vår, som om bioteknologi og familiepolitikk.

Hareide: - Derfor gikk jeg i Pride-paraden

– Det er ikke på grunn av skattepolitikken, velferdspolitikken, distriktspolitikken eller miljøpolitikken at KrF tradisjonelt har valgt et samarbeid med Høyre. Det er på grunn av andre verdispørsmål. Hvis Høyre i stadig større grad velger å bevege seg bort fra sin verdikonservative arv, gir det også færre grunner til at KrF skal foretrekker Høyre framfor andre partier, skriver Hareide.

KrF er «fellesskapsparti»

Han misliker at KrF blir kalt «borgerlig», og lanserer isteden merkelapper som «fellesskapsparti» og «sosialt radikalt».

– Det er ingen naturlov at KrF må velge samarbeid med høyresiden fordi de mener partiet er «borgerlig», skriver Hareide. Et hovedpoeng i Hareides budskap er at KrF er et blokkuavhengig sentrumsparti som kan velge ulike samarbeidsveier.

Han viser til tidligere KrF-leder og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som i boka «Det tredje alternativet: Kristendemokratiet på norsk» presenterte en tredje vei i politikken og beredte grunnen for dannelsen av sentrumsregjeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hareide erkjenner at en sentrumsregjering ikke er realistisk nå, men slår fast at en regjering KrF skal være med i, må en slik sammensetning at politikken dras mot sentrum.

Tyngdepunkt i sentrum

Han viser til sin forgjenger Dagfinn Høybråten, som var realpolitiker og ønsket makt i regjering.

– Men Dagfinn var også en partiets store ideologer. Han var krystallklar på at KrF bare kunne ta ansvar i regjering dersom regjeringen hadde et tyngdepunkt i sentrum.

Før valget i 2013 pekte KrF på en regjering av KrF, Venstre og Høyre. En slik regjering ville måtte finne politiske løsninger i sentrum. Hareide minner om at KrF har deltatt i alle ikke-sosialistiske regjeringer etter andre verdenskrig, bortsett fra Erna Solberg.

– Det er ikke tilfeldig. I tidligere samarbeidsregjeringer har sentrum alltid hatt en sterk politisk tyngde.

Enighet om bemanningsnorm

Får rolle som bremsekloss

I en regjering med et stort Høyre og et sterkt Fremskrittsparti har ikke et slikt tyngdepunkt, skriver Hareide og mener KrFs rolle i samarbeidet med regjeringen har vært å være bremsekloss mot usosial og miljøuvennlig politikk og kutt i bistand.

-Problemet med denne rollen er at det blir som om man starter fotballkampen på 0-2. Målet blir å klare å komme opp på 2-2 i løpet av kampen. Når uavgjort er oppnådd, går vi ut og proklamerer seier. Men i realiteten har vi oppnådd status quo, skriver Hareide, og fortsetter:

– De seirene KrF har fått, har gjort regjeringen mer populær. Velgerne har rett og slett merket mindre til konsekvensene av den reelle politikken til Høyre og Frp. Vi modererte politikken og fikk gode gjennomslag, men greide aldri å få æren for dem, skriver Hareide.

Han tar selvkritikk for at partiet ikke klarer å få oppmerksomhet om sine gjennomslag, men sier det også er utilfredsstillende å være støtdemper.

– Et politisk samarbeid skal bunne i et ønske om en felles retning for samfunnet vårt, skriver Hareide.

Godt Ap-KrF-samarbeid i Bergen

Han tror ikke et eventuelt samarbeid med Ap blir lett, men viser til godt samarbeid mellom KrF og Ap i Bergen.

– KrF-erne der er fulle av lovord om byrådsleder Harald Schjelderup fra Ap. Jeg tror en av nøklene til suksessen er at Schjelderup over tid har vist at han forstår KrF og partiets særpreg. Det er store forskjeller på lokalt og nasjonalt samarbeid. Men kanskje Ap-ledelsen likevel bør ta en studietur til vestlandshovedstaden? skriver Hareide.

Mer liberalistisk Venstre

Han mener avstanden mellom KrF og Venstre har blitt større, fordi Venstre i stadig større grad preges av liberalister som står langt fra KrF i verdispørsmål som handler om menneskeverd, bioteknologi og velferdspolitikk. Senterpartiet er ifølge Hareide det partiet som står KrF nærmest.

Share Button

Legg igjen en kommentar