Mannen ble arrestert i 2004. 14 år seinere fikk han 3000 i erstatning

Advokat John Christian Elden er oppgitt over tidsbruken, men er glad for at det etter 14 år blir ryddet opp i en urettmessig arrestasjon og siktelse.

Den 5. januar 2004 ble den da 29 år gamle mannen arrestert og siktet for oppbevaring av narkotika. Vel et døgn seinere ble han løslatt.

I november 2006, nesten tre år etter pågripelsen, valgte politiet i det som nå er Sør-Vest politidistrikt å henlegge saken. Begrunnelsen var bevisets stilling. Nå – etter vel 14 år – får mannen erstatning av norske myndigheter.

Lang tid

På vegne av klienten fremmet advokat John Christian Elden et erstatningskrav, for urettmessig pågripelse og strafforfølgning.

– Jeg skjønner at dette må ha vært en veldig vanskelig sak for forvaltningen, i og med at det har tatt 12 år å behandle søknaden til tross for en rekke purringer herfra gjennom årene, sier advokat Elden ironisk, og fortsetter:

Share Button

Legg igjen en kommentar