Over 2000 villrein er avlivet. Nå må området «hvile» i fem år

Siden 2016 har mer enn 42 000 prøver fra hjortedyr blitt testet for skrantesjuke i Norge.

– Av disse har man påvist sykdommen hos 19 villrein i Norefjella. I tillegg er en variant av smitten påvist hos tre elg i Selbu og en hjort i Møre og Romsdal, sier leder av Villreinutvalget for Nordfjella, Sigmund Tveitehagen til Dagbladet

På bakgrunn av at sjukdommen er dødelig og svært smittsom, ble det i fjor vedtatt at alle dyra i Nordfjella, i det som omtales som sone 1, skulle avlives.

Ekspert frykter skrantesyke kan spre seg til mennesker

Sone 1 omfatter cirka 2/3 av arealet i Nordfjella, opplyser Tveitehagen – mens sone 2 omfatter den siste tredjedelen.

Kan friskmeldes

All villreinen i det som kalles sone 1 i Nordfjella er nå avlivet – totalt er det snakk om mer enn 2000 villrein, ifølge nettstedet hjortevilt.

Nå skal området stå mest mulig tomt for hjortedyr i minst fem år, før det deretter trolig kan bli friskmeldt, melder Mattilsynet i dag.

– For oss som er engasjerer oss i villrein er dette en trivelig melding, sier Tveitehagen.

Nå slaktes 2000 villrein. Slik smitter den dødelige sykdommen

– Villreinen har gått i fjella i mange hundre år før menneskene kom, og er en del av vår kultur, og det er tomt nå uten dem her, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Donorbestand

Ifølge Mattilsynet er et av premissene for at man skal kunne reetablere sone 1 med villrein i Nordfjella, er at også sone 2 er såkalt friskmeldt.

Der er det i dag anslagsvis 600 villrein, ifølge Tveitehagen.

– I 1996 utvandret dyr fra sone 1 over til sone 2, og bestanden der er litt under 600 dyr. Det er disse, som etter planen skal være donorbestand for de som forhåpentligvis etterhvert kommer tilbake til sone 1 sier han.

En forutsetning for at disse dyra skal kunne være kilde kilde for reetablering i sone 1, er at dyra er friskmeldte, understreker Mattilsynet – som skriver:

Landbruksministeren: - Alle reinsdyrene som ikke er smittet blir mat

– Dette innebærer at det må skje et høyt uttak av dyr i 2018 for å få tilstrekkelig antall prøver for å avdekke eventuell forekomst av CWD. Selv om det er omfattende å ta ut så mange dyr, vil uttaket ikke true produktiviteten i bestanden.

Nordfjella sone 2 representerer i dag nemlig den største usikkerheten for om sykdommen har spredd seg eller ikke, ifølge Mattilsynet.

Også villrein på Hardangervidda er aktuelle som kildebestander, ifølge Mattilsynet.

DYRESYKDOM: Skrantesjuke er en dyresykdom som er påvist på flere villrein i Nordfjella, og i denne filmen ser du hva det egentlig er. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter Vis mer
Share Button

Legg igjen en kommentar