Rekordmange milliardærer i Norge

Til sammen kontrollerer de 400 rikeste i landet verdier for 1.349 milliarder kroner, mot 1.181 milliarder kroner i fjor. Formuene har mer enn doblet seg siden finanskriseåret 2009, da verdiene på listen beløp seg til 616 milliarder, skriver Kapital i sin gjennomgang av tallene.

Øverst på listen troner reder Jon Fredriksen, som ifølge magasinet har en formue på 113 milliarder, opp fra 98 i fjor. Han etterfølges av reder Torstein Hagen i Viking Cruises, som anslås å ha en formue på 52 milliarder kroner. På tredjeplass ligger Odd Reitan med en formue på 43,7 milliarder kroner.

De neste to plassene innehas av Johan Johannson og Kjell Inge Røkke. Den første kvinnen på listen er Margaret B. Garmann, på 23. plass. Hun anslås å ha en formue på 6,4 milliarder kroner.

Helt siden 1998-tallet har Kapital laget sin oversikt over landets 400 rikeste. Den baserer seg på gjennomgang av aksjeeierposter, eiendommer og andre investeringer.

– 400-listen er altså ikke en opplisting av hvilke midler den enkelte disponerer, men snarere en oversikt over privat eierskap, kontroll og makt i norsk næringsliv, skriver magasinet. Det understrekes at tallene på listen kun er anslag.

Ifølge ligningstallene hadde Norge litt over 50 milliardærer i fjor, men disse tallene gir heller ikke et nøyaktig bilde av de reelle verdiene folk sitter på.

Share Button

Legg igjen en kommentar