Risiko for at fregatten kan flytte på seg

– Fokuset nå er å få festet vaierne, sier Thomas Gjesdal, kapteinløytnant og presseoffiser i Sjøforsvaret.

Fregatten fikk flere advarsler - svarte at de hadde kontroll

Dykkere og folk på land jobbet i natt med å sveise festepunkter på skroget til sjøforsvarets fregatt KNM Helge Ingstad. Fregatten havarerte i går natt etter kollisjon med en oljetanker i Øygarden i Hordaland.

Ifølge Gjesdal har arbeidet som ble utført i natt vært tilfredsstillende.

– Det er krevende arbeid. Sikkerhet prioriteres høyt. Det er boret hull og plassert bolter på land. Vi venter på at det skal bli fundamentert slik at vi kan trekke vaiere til fregatten og fortsette redningsarbeidet, sier Gjesdal.

Hvor lang tid det vil ta før redningsmannskapene kan starte arbeidet med å få fregatten på land er uvisst.

SAMMENSTØT: Masseevakuering etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden, nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Video: Redningssentralen Vis mer

– Men målet er å få fregatten hjem så fort som mulig, sier Gjesdal.

Fare for at skroget flytter på seg

– Er det en risiko i forbindelse med bergingen?

– Ja, selvsagt. Det er en krevende operasjon. En fare er at fartøyet flytter seg når vi ikke vil at det skal flytte på seg. Det kan føre til fare for dem som ferdes rundt, sier Gjesdal.

Det er en fare for at fartøyet beveger på seg før det er blitt sikret med vaiere til boltene på land.

– Det er ingen fare for dette når vi har festet fartøyet med vaiere, sier Gjesdal.

Gjesdal understreker at eksperter gjør fortløpende vurderinger på hva som skal skje.

– Vi er godt forberedt. Vi går ikke videre i prosessen før vi er trygge, sier han.

- Kan ha vært usynlig på radar

Redningsaksjonen kan også føre til en belastning på skroget til fregatten.

– Når man skal trekke vaiere kan fartøyet få en belastning. Det er mange tonn skrog der nede, sier han.

– Hva er risikoen knyttet til ammunisjon om bord?

– Ammunisjonen om bord er godt sikret. Vi anser det som lite sannsynlig at noe skal skje med ammunisjonen vår.

Kollisjon

Det var klokka 04.26 i går natt, i Hjeltefjord, nord for Sotra at fregatten «KNM Helge Ingstad» og oljetankeren «Sola TS» kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland.

Fregatten havarerte etter kollisjonen, og åtte personer om bord ble lettere skadet. Den 250 meter lange, fullastede oljetankeren «Sola» kom fra kollisjonen med mindre skader.

Under redningsarbeidet er det første målet, ifølge Gjesdal, å få fregatten trygt på land før redningsmannskapene kan gå om bord på fartøyet for å tømme fartøyet for vann, drivstoff og ammunisjon.

Dette er spørsmålene Havarikommisjonen ønsker svar på
Share Button

Legg igjen en kommentar