Sju av ti mener Trump utgjør en trussel mot verdensfreden

Et stort flertall av nordmenn frykter at USA og president Donald Trump kan utgjøre en fare for verdensfreden.

Det går fram av en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av Dagbladet.

Spørsmålet som ble stilt til 1001 personer, lød som følger:

«I hvilken grad utgjør president Donald Trump og USA en reell trussel mot verdensfreden?»

Funnene er slående: Til sammen 68 prosent mener at Trumps USA utgjør en trussel mot verdensfreden.

23 prosent av befolkningen mener at Trump «i svært stor grad» utgjør en trussel. Nesten halvparten av befolkningen, 45 prosent, mener presidenten «i ganske stor grad» utgjør en trussel.

Det er noen ulikheter mellom hvordan menn og kvinner ser på Trump. 19 prosent av norske menn mener Trump i svært stor grad utgjør en trussel. Nesten ti prosentpoeng flere kvinner mener det samme, 28 prosent.

Share Button

Legg igjen en kommentar