Slik avslører du om noen av dine nærmeste har en depresjon

Depresjon vil ramme én av fem nordmenn i løpet av livet. Depresjon er en ledende årsak til sykdom i verden, slår Verdens helseorganisasjon fast.

– Forskere antyder at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser kan ha 10-20 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. Disse forskjellene i levealder er uakseptable, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årstale i slutten av april.

Tegn på depresjon

Fakta om depresjon Det skilles mellom alvorlig, moderat og mild depresjon.Kun et mindretall er i kontakt med helsevesenet for sin depresjon.Sju prosent av menn og 12 prosent av kvinner har fått en depresjonsdiagnose i løpet av de siste 12 månedene.Rundt 10 prosent av kvinner i Norge gikk på antidepressiva i 2015, andelen menn var fem prosent.Fram til 2010 var andelen jenter 15-17 år som fikk en depresjonsdiagnose 1,5 prosent årlig. I 2010 til 2014 var andelen økt til 2,5 prosent.Andelen gutter 15-17 år som får en depresjonsdiagnose ligger på 0,5 prosent.I 2017 fikk 6671 ungdom mellom 16-19 år en resept på et antidepressiva. Dette var 2 453 flere i den aldersgruppa enn ti år tidligere.For hele befolkningen økte antall bruker fra 286 774 i 2007 til 332 053 i 2017.

Kilde: Fhi og Reseptresisteret

Share Button

Legg igjen en kommentar