Slik forklarer de kjempesprekken på mat, klær, reise og luksus

Ved første øyekast ser regnskapet for Vestlundveien ungdomssenter i 2017 blodrødt ut, med samlede utgifter på over 20 millioner kroner. Den statlige barneverninstitusjonen i Bergen brukte i fjor over 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert.

Bufetat, region vest understreker at planlagte endringer i driftsutgiftene har skjedd etter at budsjettet ble lagt. Regionledelsen peker ut tre hovedgrunner til at avviket fra budsjett reelt sett ikke er i denne størrelsesorden.

Fordi beboerne på Vestlundveien ungdomssenter er krevende å jobbe med, besluttet regionledelsen før sommeren i fjor å øke bemanningen med fire faste stillinger. Disse ble ikke lyst ut før 2018, men bemanningsøkningen forklarer rundt 1,2 millioner kroner av de totale lønnsutgiftene til midlertidige og vikarer i 2017.Våren 2017 ble det opprettet et enetiltak tilknyttet Vestlundveien ungdomssenter. Enetiltak er spesialtiltak for enkeltungdom. Stillinger i enetiltak skal være midlertidige, siden enetiltak opprettes og legges ned etter behov. 3,1 millioner kroner av totale lønnsutgifter til midlertidige og vikarer ble ført på enetiltaket, hvor det jobbet 12 personer i 2017. I tillegg hadde enetiltaket andre kostnader som mat, strøm, telefon, data, bil, kompetansetiltak, innredning og utstyr.Vestlundveien ungdomssenter hadde tre ungdommer fra andre landsdeler i fjor. Institusjonen har trent ungdom på selvstendighet og trygg fungering sammen med familien, etter tiltaksplaner fra barneverntjenestene deres. Derfor har det vært hyppige turer fra institusjon til ungdommenes hjemsted i andre landsdeler. Dette har ført til betydelig økte reiseutgifter for både beboere og ansatte i forhold til budsjett.

– Budsjettavviket er formelt på 7,5 millioner kroner, men det blir feil å framstille det slik. Hvis man tar hensyn til ansettelsene på Vestlundveien og opprettelsen av enetiltaket, så er det et reelt merforbruk mot budsjett på rundt 1,2 millioner kroner, eller 11 prosent, sier regiondirektør Øistein Søvik i Bufetat, region vest.

Share Button

Legg igjen en kommentar