Slik kan du senke demensrisikoen

En undersøkelse Ipsos har utført på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) viser at 7 av 10 av dem som hører dårlig i aldersgruppa 60 til 70, bruker ikke høreapparat. Rundt halvparten har ikke testet hørselen siste 10 år.

– Vår undersøkelse avdekker et stort samfunnsproblem, som for den enkelte betyr redusert livskvalitet og dårligere helse, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Han legger til:

– I 2020 vil én million nordmenn være hørselshemmet. Den viktigste årsaken er en aldrende befolkning, men også at vi utsettes for støy på jobb og i fritida. Mange venter altfor lenge før de undersøker hørselen.

Øker demensrisikoen

Forskning viser tydelig sammenheng mellom nedsatt hørsel og økt risiko for ensomhet, depresjon og demens.

Share Button

Legg igjen en kommentar