Fedmetallene som får forskerne til å slå alarm

Forrige uke ble den årlige European congress on obisity avholdt i Wien i Østerrike. Det er lite lystige tall som har blitt lagt fram der. En framskrivning viser at innen 2045 vil en fjerdedel av verdens befolkning ha fedme. 1 av 8 vil lide av diabetes type 2. I Norge er vi allerede der. To av tre er overvektige. Om lag 25 prosent av mennene og 21 prosent av kvinnene…

29. mai 2018
Read More >>