– Foreldrene har gått i to år og ventet på resultat i etterforskningen

– Den jobben som nå er gjort, viser tydelig at etterforskningen har gitt en del nye svar. Jeg vil ikke tro det er tatt ut en siktelse uten grunn, uten at jeg skal forhåndsdømme noen som helst. Nå er det viktig at både de pårørende og siktede fortsatt blir ivaretatt best mulig. Det sier privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde etter at Kripos’ etterforskning av et mistenkelig dødsfall i en kommune i Vesterålen…

7. november 2018
Read More >>