– Har mottatt to nye varsler denne uka

Da kommunerevisjonen la fram sin rapport, konkluderte de med at Oslo kommunes regler ble brutt da direktørens datter og svigersønn ble ansatt i Omsorgsbygg. Torsdag behandlet finanskomiteen i Oslo kommune saken. – Vi mottok tirsdag kveld et nytt varsel om Omsorgsbygg. Dette omhandler andre ansettelser enn de vi har undersøkt nå. I ettermiddag har vi mottatt et varsel nummer tre, sier avdelingsdirektør for forvaltningsrevisjon, Lars Normann Mikkelsen, til finanskomiteen i…

10. oktober 2018
Read More >>