Høie må svare Stortinget i striden om luftambulansen

* Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten. I alt finnes det ni ambulansefly i Norge. * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance…

12. juni 2018
Read More >>