KrF krever at flere får forklare seg i utlendingssaker

– Det er ikke tilstrekkelig at det hentes inn en skriftlig uttalelse fra en advokat eller en sakkyndig. Vi må sørge for at den enkelte får komme til orde og gi sin versjon, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal til Dagbladet. I dag fremmet KrF et representantforslag for Stortinget, der regjeringen bes iverksette tiltak for full kontradiksjon i saksbehandlingen. I tillegg krever KrF at betydelig flere enn i dag får…

12. juni 2018
Read More >>