Norge har bladd opp 23 milliarder for å redde regnskogen

Resultatene og framdriften er forsinka, det er usikkerhet om effekt og om tiltak er gjennomførbare, og risikoen for økonomiske misligheter blir ikke håndtert godt nok. Det er blant konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av Norges viktigste internasjonale klimatiltak – satsinga på å bevare den tropiske regnskogen. Å bevare regnskogene intakt regnes som avgjørende for å nå klimamålet fra Paris, om å redusere den globale oppvarmingen til godt under to grader, og…

15. mai 2018
Read More >>