Oslo kommune skjerper norskkravene i barnehager og skole

Frem til nå har det vært strengere krav for taxisjåfører enn for barnehage- og skoleassistenter. I saken som ble vedtatt i bystyret før jul heter det blant annet at «det er en utfordring i Oslo at i en del av barnehagene og skolene med mange barn med svake norskferdigheter, er det også medarbeidere med svake norskferdigheter». – Mange barn som går i barnehage lærer seg ikke godt nok norsk. Jeg…

13. januar 2018
Read More >>