Prester skal fortsatt gå med dødsbud

Avtalen, som gjelder fra 4. juni i år regulerer beredskap og utrykning knyttet til dødsbud på vegne av politiet, samt uoppsettelige tjenester. Beredskap er tatt ut av prestens arbeidstid. Det som før ville gitt mye avspaseringstid for prester, vil nå frigjøres til prestetjeneste i et omfang på mellom 30 og 50 presteårsverk. Det godtgjøres for både beredskapsuker og for utrykning. Skal se på rutiner Partene er enige om å nedsette…

12. februar 2018
Read More >>