Statoil kan få ekstraskatt på fire milliarder kroner

I en fotnote til Statoils resultat for første kvartal opplyser selskapet at det 28. februar i år mottok en avviksmelding fra norske skattemyndigheter. Statoil og skattemyndighetene strides om hvor mye av kostnadene til forskning og utvikling som skal regnskapsføres under skattereglene for offshorevirksomheten. Selskapet opplyser at det maksimalt kan dreie seg om 500 millioner dollar, eller snaut 4 milliarder kroner. Ekstraregningen kommer i tillegg til en annen skattekrangel Statoil har…

24. april 2018
Read More >>