Thommesen: Slaget tapt for Nobel-Hagen

I dag ble valgkomiteens innstilling til Nobelkomiteen klar.

Som ventet, inneholdt den en formulering som gjør at Frps plass i Nobelkomiteen ikke kommer til votering i morgen.

Dermed virker det sannsynlig at det nå kan settes endelig punktum for Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen.

– Slik jeg ser det er det et veldig tydelig flertall på Stortinget som har staket ut en kurs, og den vil nok bli fulgt, sier stortingsrepresentant Olemic Thommesen (H) til Dagbladet.

På direkte spørsmål fra pressen om hvorvidt slaget nå er tapt for Hagen, svarte han «ja».

Ulik forståelse

Han deler altså ikke forståelsen til Frp, som mener de har rett til å kreve votering over Hagens kandidatur til tross for at Stortingsflertallet sier nei.

Thommesen ville riktignok ikke gå i detalj om voteringsopplegget i morgen, men sa tydelig at det ville være i tråd med flertallets ønske.

Her er det et overveldende flertall som kommer til utrykk gjennom valgkomiteens innstilling, og det er dette flertallet som legger løypa for hvordan denne saken skal kjøres. Det grepet er altså at man først bestemmer antallet, og så fyller plassene, og da vil det bli en plass for lite til at Hagen vil bli valgt, sier Thommesen.

– Frp mener de kan kreve en skriftlig votering over Hagens kandidatur opp mot den tomme plassen i innstillinga?

– Det blir ikke noen votering over noen tom plass, for det er ikke logisk, og det mener jeg er mulig etter stortingets forretningsorden, sier Thommesen.

Det ser mørkere ut på lenge for Hagens kandidatur, men saken er ikke endelig avgjort før etter voteringen i salen fredag formiddag.

Thommesen anslo likevel at det var svært lite sannsynlig at Hagen ville få plass i Nobelkomiteen nå.

Clemet inn

Når Frps plass blir stående tom, vil det sannsynligvis føre til at Kristin Clemet rykker inn som fast medlem i Nobelkomiteen, siden hun har første varaplass.

Carl I. Hagen ville imidlertid ikke innrømme nederlag torsdag ettermiddag.

– Jeg ser fortsatt ikke hvordan de skal forholde seg til konstitusjonell sedvane når det gjelder voteringer. Det er et faktum at Nobelkomiteen skal ha fem faste medlemmer. Hvis de i morgen velger bare to, er det fortsatt en ledig plass, og hvis vårt forslag da kommer i tillegg kan ikke det avgis som om at det ikke kommer noen ledig plass, for det er det.

– I tillegg kan Stortinget, hvis de vil, votere over mitt kandidatur selv om de mener jeg ikke er valgbar. Det er ikke nedfelt i lovs form. Hadde det vært det, hadde jeg akseptert det, men det er det ikke, hevdet Hagen overfor pressekorpset i vandrehallen på Stortinget.

Share Button

Legg igjen en kommentar