To personer moped i norge

Dessverre i Norge er det ulovlig å kjøre med to personer på scooter. Men det er en moped som det er lovlig for to personer, og det er registrert for to seter.

Norsk lov er forbudt å kjøre med to personer på moped opp til 50 cc, vil du trenger å kjøre vanlig motorsykkel. De har endret loven, før det var mulig å kjøre med noen som ikke er tyngre med sjåfør enn scooter, men fortsatt var det for farlig.
Hvis du vet eller ikke, klasse Moped sin delt på tre klasser.
Klasse AM (til-, vindkraftens og brann hjuls moped).

 

Denne klassen gjelder føring av alle typer moped (fart høyst 45 km/t), dvs. både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped. Du kan se i kjøretøyets vognkort om det er en moped. Klasse AM kan være begrenset til bare en av tre underkategorier (AM 145, AM 146 eller AM 147), se nedenfor.

Klassen het tidligere M og var en nasjonal klasse

Klasse AM er en internasjonal klasse. Skal du kjøre moped utenfor Norge og har klasse M på førerkortet, anbefaler vi at du skifter ut førerkortet og får påført klasse AM.

Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped.
Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Klasse AM145 (Tohjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped på bakgrunn av oppnådd alder uten at vedkommende har gjennomført obligatorisk opplæring. I tillegg til tohjuls moped, kan du med klasse AM145 også kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt høyst 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Førerkortplikt for moped

Fra 1. januar 2005 ble det innført krav om førerkort også for personer som tidligere har kjørt moped uten obligatorisk opplæring og uten plikt til å medbringe bevis for førerrettigheten. Ordningen omfatter personer som ikke har førerkort i noen annen klasse, som har fylt 20 år før 1. januar 2005 og som har nødvendig ferdighet, jfr. førerkortforskriften vedlegg 6 § 11. Førerettigheten krever førerkort i klasse AM med kode 145 før den kan benyttes.

Personer som kommer inn under disse regler må følgelig ta kontakt med en trafikkstasjon for å få utstedt slikt førerkort etter at søkers vandel og helse er kontrollert. Helsekravene er de samme som for personbil.

Klasse AM146 (Tohjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).

Fra 1. januar 2005 ble klasse AM 146 innført som ny førerkortklasse. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil.

Klasse AM 146 erstatter tidligere mopedførerbevis som ble utstedt etter gjennomført obligatorisk opplæring, men uten at eleven måtte avlegge førerprøve. Så lenge mopedførerbevis fortsatt gir dokumentasjon for førerettigheten, er det ikke nødvendig å bytte ut beviset med førerkort klasse AM 146 for kjøring i Norge.

Klasse AM147 (tre- og firehjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tre- eller firehjuls moped, herunder såkalt mopedbil. Før man fyller 18 år, er føreretten begrenset til tre- og firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Minstealder

Minstealderen er 16 år når tre- og firehjuls moped har egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). Er disse mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), er minstealderen 18 år. Samme aldersbegrensninger gjelder når du får klasse AM147 etter  å ha tatt førerkort i klasse T.

Med mopedbil forstås fire-hjuls moped med karosseri, ratt, pedaler og betjeningsanordninger som i en personbil. Resultatet av alt dette utstyret blir at disse kjøretøyene alltid får en egenvekt over 150 kg slik at minstealderen er 18 år. Det finnes ingen unntak fra denne minstealderen på 18 år for mopedbil.

I perioden 11. august til 5. desember 2013 lå det dessverre feil informasjon på denne nettsiden om alderskravet for mopedbil.

Det sto da at førerrett i førerkortklasse A1 ga mulighet for å kjøre tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes drift ved eldrift) over 150 kg.
Alderskravet for A1 er 16 år, og det kunne derfor oppfattes som om at 16-åringer kan kjøre tre- og firehjuls moped over 150 kg.

Alderskravet er, og har alltid vært, 18 år for disse kjøretøyene.

Forskriften har hele tiden ligget uforandret på Lovdata (lovdata.no). Vi beklager derfor at våre nettsider ikke har samsvart med forskriften.

Så vi fokuserer på klasse AM147, hvis du er i stand til å ha denne lisensen, eller du nettopp har førerkort for bil eller traktor, kan du kjøre liten atv opp til 150kg hvis du er mellom 16 og 18 år gammel, eller over 150kg hvis du er over 18 år gammel. Men fortsatt atv kan ikke gå raskere enn 45km / t. Dette betyr at hvis det er mulig du kan ha store atv mer enn 150 kg i vekt, og det kan har 50 hestekrefter, men likevel det bør ha låser som det ikke vil gå fortere enn dette 45km / t.

 

aeoncobra50topersonmopedNå mekanikere vil vise hva de kan gjøre med disse ATV.
Det er ett poeng mer for disse kjøretøyene: størrelse.
Mange av dem er for barn eller tenåringer, det er to eller flere modeller som kan passe voksen person:
søke etter Aeon Cobra 50 eller SMC mistral.

 

Share Button

Legg igjen en kommentar