«Ungdom ligger og har samleie i besøksleiligheten, uten at noe blir gjort»

Dagbladet har dokumentert at beboere er gitt anledning til å ruse seg tungt på Vestlundveien ungdomssenter i Bergen, og onsdag i forrige uke ble den statlige barnevernsinstitusjonen stengt.

I dag kan Dagbladet avsløre at ansatte ved en annen statlig barnevernsinstitusjon i Bergen, Bergen ungdomssenter (BUS), for noen år tilbake varslet Bufetat vest om liknende forhold der.

– Jeg varslet om det jeg opplevde som omsorgssvikt ved Bergen ungdomssenter. Deretter ble jeg kalt inn til møte hos ledelsen ved institusjonen, hvor jeg ble bedt om å forklare meg om det jeg hadde varslet om. Jeg ble aldri ringt igjen, sier kvinnen som i 2013 jobbet som ekstravakt ved BUS.

«Omsorgssvikt»

I februar 2013 mottok regionledelsen hennes alvorlige varslel om forholdene ved BUS

Share Button

Legg igjen en kommentar