Varsel som omhandlet Raymond Johansen er henlagt: – Anses som en personalsak

Tidlig i november kom et nytt varsel i striden mellom byrådet i Oslo og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Varselet omhandler blant annet byrådsleder Raymond Johansen, som beskyldes for å ha brutt sitt arbeidsgiveransvar overfor Astrid Søgnen. Varselet kommer også med påstander om brudd på taushetsplikten og kritikk av behandlingen av tidligere varsler i Thorkildsen-saken.

Søgnen gikk nylig av som utdanningsdirektør i Oslo etter lang tids konflikt med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Henlagt

Oslo kommune har nå behandlet og henlagt varselet. Det opplyser kommunen til Dagbladet torsdag ettermiddag.

– Påstander om brudd på arbeidsmiljølov anses som en del av en personalsak og skal derfor behandles i linjen, opplyser Ellen Cecilie Braathen, internrevisjonssjef ved Byrådslederens kontor.

Hun opplyser at påstandene i varselet nå oversendes byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap som en del av personaloppfølgingen av Astrid Søgnen.

Det fjerde varselet i Søgnen-saken kom også med kritikk av varslingsrådets behandling av tidligere varsel i saken, men dette anses ikke å være et varsel, slik Oslo kommune vurderer arbeidsmiljøloven.

Påstander om brudd på taushetsplikt er tidligere vurdert av Kommuneadvokaten. Det er dermed ikke grunnlag for å gjøre ytterligere vurderinger, opplyser Byrådslederens kontor.

Ap stanset gransking av Raymonds «frikjennelse» av Inga Marte

Raymond sa ingenting

Varselet ble mottatt av sekretariatet for sentralt varslingsråd 8. november.

14. november, seks dager etter varslingsbrevet ble registrert i Oslo kommune, er Raymond Johansen til stede under spørretimen i Oslo bystyre.

Hallstein Bjercke (V) tar der ordet og kritiserer Johansen for at det var ham – og ikke kontrollutvalget – som behandlet varslene mot Thorkildsen. Bjercke spør så om det er riktig at «alle varsler fra Utdanningsetatens ansatte, enten det går på Thorkildsen eller Johansen selv», nå er behandlet og avsluttet.

Johansen går til talerstolen og framhever arbeidet som er gjort i behandlingen av varslene før han svarer ja på spørsmålet.

– Alle saker?, gjentar Bjercke til Raymond Johansen, som er på vei til å sette seg.

Johansen snur, tar et steg tilbake mot mikrofonen og lener seg fram.

– Alle saker, svarer han bekreftende.

Byrådslederen avviser overfor Dagbladet at han dermed brøt informasjonsplikten ettersom det var kommet en ny mulig sak på bordet.

– Det var de tre varslene jeg svarte bekreftende på at jeg hadde ferdigbehandlet, sier Raymond Johansen.

Nytt varsel i Søgnen-saken omhandler Raymond Johansen
Share Button

Legg igjen en kommentar