Widerøe skuffet over budsjettet: – Vil medføre konsekvenser og kutt i tilbudet

Flyselskapet Widerøe har ved flere anledninger poengtert at flyplassasjer-avgiften som ble innført i 2016. Selskapet har gjentatte ganger påpekt hvordan denne avgifte påvirker selskapets marginer, og vanskeliggjør lønnsom drift.

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å redusere avgiften fra 83 kroner (pluss moms) til 75 kroner i 2020 per passasjer på innenlands flyreise. På utenlandsflygninger foreslås avgiften derimot økt til 200 kroner.

Selv om det foreslås en liten reduksjon på innenlandsrutene, er Widerøe svært skuffet.

Vil få konsekvenser

Dette har du aldri sett på et Widerøe-fly før. Og nå vil de fly deg til Middelhavet.

– Widerøe har lest statsbudsjettet og må konstatere at til tross for at Flypassasjeravgiften differensieres noe, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge. Vi håpet at forståelsen for denne viktige kollektivtrafikken i distrikts-Norge hadde økt og at det skulle skapes bedre forutsetninger for en styrking av tilbudet. Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere, skriver selskapet i en pressemelding.

Widerøe vil ikke kommentere utover pressemeldingen, men skriver:

Share Button

Legg igjen en kommentar