Ytterligere 219 millioner kroner kan knyttes til byggeskandalen på Stortinget

Rehabiliteringen av Stortinget har blitt et kostbart prosjekt. På tre år har sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 økt fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner ble kjent i februar og førte til at både stortingspresident Olemic Thommesen og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

De reelle kostnadene er imidlertid enda høyere, viser et internt notat med tittelen «Kostnader utenfor, men i tilknytning til, byggeprosjektet P26», som Aftenposten har fått innsyn i. Der summeres det opp ytterligere 219 millioner kroner i ulike kostnader Stortingets presidentskap mener har «direkte eller mer eller mindre tilknytning til byggeprosjektet».

Blant annet er det beregnet at det vil brukes 69,7 millioner kroner på «interne ressurser», møbler, IT-utstyr, leie av prosjektlokaler og planlegging av innflytting i nye lokaler. Rundt 8 millioner kroner skal i tillegg brukes på «juridisk bistand, og en stor del av dette er ifølge avisen knyttet til Stortingets konflikt med sin egen leverandør Multiconsult.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) tør ikke å garantere at anslaget på 2,3 milliarder kroner pluss de ovennevnte ekstrakostnadene blir sluttsummen for byggeprosjektet.

– Dette prosjektet har en historikk som tilsier at jeg ikke vil bruke ord som «garantere», men vi jobber svært tett for å følge opp prosjektet og sørge for at det holder seg innenfor rammene. Vi har styrket prosjektledelsen, får bistand fra Statsbygg og har krav om ukentlig avviksrapportering, sier hun til Aftenposten.

Share Button

Legg igjen en kommentar